Z nami odzyskasz nadpłacone raty!

Skorzystaj z naszej pomocy i pozbądź się frankowego kredytu!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Marek Creatia, ul. Zacisze 4N, 82-300 Elbląg

bezpłatnie zbadamy Twoją umowę kredytową


wskażemy możliwe roszczenia wobec banku – unieważnienie lub uzłotowienie kredytu

wstrzymamy konieczność płatności Twoich rat poprzez zabezpieczenie powództwa!

po zmianie waluty na PLN marża banku pozostaje bez zmian

01

Przesyłasz nam umowę

02

Bezpłatnie ją analizujemy

03

Podejmujesz decyzję odnośnie dalszej współpracy

Jak działamy:

TSUE w wyroku w sprawie polskiej (C-260/18) stwierdził, że należy uznawać umowy frankowe są nieważne, lecz jeżeli rozstrzygający sprawę Sąd stwierdzi, że klauzula różnicy kursowej stanowi nieuczciwy warunek umowny, skutkuje to przekształceniem umowy z umowy indeksowanej do franka szwajcarskiego ze stopą procentową właściwą dla tej waluty, w umowę indeksowaną do złotych polskich, lecz nadal podlegającą niższej stopie procentowej odpowiedniej dla franka szwajcarskiego.